A VÁNDORLÓ EMBERRŐL

Miért álmodozna egy piros folt a lábán,

Emlékezés egy kutyaboltra és más megható dolgokra. A sínek mellett a pályaőr kappanjai keresték mindennapi gilisztájukat.

UTAK, NÉPEK, VÁROSOK

A nap még a bokrok alján motoszkált, beleakadt az ágakba, mint egy ügyetlen széncinke. A disznóól mellett harmatosan piroslott a cseresznyefa, s túl a napraforgó kerítésen, hátuljával az égnek gömbölyödve, mint egy kucsmagomba boltozata, a bakter miért álmodozna egy piros folt a lábán kapálta a gyomot.

A gyomláló fehérnép felé pislogtam. Széplábú, egészséges hölgynek látszott.

  1. Karácsony Benő: A megnyugvás ösvényein
  2. Eben gubát tserélni.

Az ég felé gömbölyödve eltakarta a nap korongját, amely ekként sugárzó aureolával vette körül. Mögötte a hegyek, a szilfák s a kék mennybolt mozgásba hozták alvadó fehérjéimet.

vörös foltok és dudorok a lábakon

Olykor már öreg békának hittem magam, akiből kimúltak a szép kuruttyolások s pompás rugalmasságok, de most, hogy átcikkant tagjaimon a szülőföld galvánárama, kedélyem akkorákat rúgott, mint a legtökéletesebb békacomb. Kiegyenesedett és a vetésből próbált kihüvelyezni.

KIS TÖRTÉNELEM

Nekem egy szekér kéne. Otthagyta a kapát és elindult a tagból, hogy jobban szemügyre vegyen. Akkor roppantul egyetértünk. A szemem olyan simulékonyan szaladt végig a körvonalain, mint egy hullámvasút a maga völgyecskéin meg dombjain. Egy olyan kellemes szőkeségre is szükségem volna, mint maga. Szobrot csinálnék róla.

The Project Gutenberg eBook of Tinta by Dezső Kosztolányi

Szinte hallatszott, hogyan csörög a vére. Úgy néztem rá, hogy minden elismerésem benne volt bélyeges nyugtaként a nevetésemben. Észre is vette, hogy kötődöm vele, s haragja hangtalan macskatalpakon közeledett felém. Már láttam is villanó karmait. Most leköp a kis macska, gondoltam.

Kalangya, VIII. évfolyam (1939. január) 1. szám

De meggondolta. A cókmókjukat, nem bánom, itt hagyhatják addig. Ő engem a pipám miatt Pipánszki Pipánnak nevezett, én őt Nagy Adófőnöknek, mert egyszer fellelkesedve a sűrű pénzek láttán, amelyek meglepő bőséggel hömpölyögtek be az adóhivatali főpénztáros ablakán, azt ajánlotta, hogy nyissunk mi is adóhivatalt.

Ő lesz a főnök. Erre aztán kicsattant az idegen fehérnép jókedve is.

Magyar közmondások nagyszótára

Hogy mibe kerül? Trandafir meg is jelent; fürge kuvasz volt, kíváncsian szimatolta orrával, hogy mi a baj. Ha a poggyászukat lerakják e disznóól mellé, ő majd vigyáz rájuk.

Zorán - Álmodozom a világról

Az ilyen derék, lompos ebeknek sok a dolguk, magamról tudom. A pillantásával megemelgetett, mint gazdasszony a kokast, hogy van-e rajtam egyéb is mutatós tollúnál, aztán indult is már a sorompó felé, hogy visszaakassza a helyére.

Amíg a fiam elment a harmadik bőröndért, gondoltam, nyélbe üthetem a modell kérdését is.

sötétvörös foltok a lábak bőrén

A sorompóhoz lépett és nagy ívben visszasétált vele az út túlsó oldalára. Láttam, a Nagy Adófőnök érdeklődve tanulmányozza a műveletet.

József Attila összes költeménye

A mezei ösvényen indultunk el. Ég vele, rokonszenves kucsmagomba - búcsúztam a hölgytől. Körülöttünk fiatal zabok zizegtek. Felszállt a föld szaga, kibontotta pruszlikját a messziség, mint dada, aki enni ád, és két csodálatos emlő, két gömbölyű hegy bomlott ki a pruszlikból.

egészségesen élni a pikkelysömörről 2020